Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og følger foreningens krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.


Se min Linkedin-profil for arbeidserfaring og utdannelse
 

Jeg er gift og har barn på 12 og 15 år.

«Gestaltterapi er en metode som er for god til å kun brukes på syke mennesker»

Fritz Perls, en av grunnleggerne av gestaltterapi

 • Har du behov for å sortere tanker og følelser?

 • Sliter du med angst og uro?

 • Har du lav selvfølelse eller lurer på om du er bra nok?

 • Ønsker du endring i livet ditt eller er i en vanskelig situasjon?

 • Vil du bli bedre kjent med deg selv, dine behov og grenser?

 • Kjenner du forventningspress og stress?

 • Er du nedstemt eller deprimert?

 • Eller er det noe annet du er opptatt av?

Jeg støtter deg gjerne i din prosess, og du er varmt velkommen til meg. 

Gestaltterapi 

 

Ordet gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele. Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien. Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. 

 

En grunnleggende idé i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Ved å gå i terapi kan du bli klar over egne ressurser og handlingsmønstre så du kan ta mer bevisste valg. Bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler og eksperimenter.

 

Gestaltterapi bygger på et gjensidig forhold mellom terapeut og klient, og et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. 

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Gestalt som fagmiljø i Norge er bygget opp gjennom utdannelsen av gestaltterapeuter i mer enn 30 år ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Utdannelsen innfrir kravene som stilles for å oppnå European Certificate of Psychoterapy. Våren 2007 godkjente Helsedirektoratet Norsk Gestaltterapeut Forening som utøverorganisasjon i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene.

CARINA HENSKE 
Bygdøy Allé 21,

0262 Oslo
Org. nr. 916 077 653 
Gestaltpsykoterapeut MNGF
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
Tlf: 901 901 87 

E-post: post@carinahenske.no

© 2020 Carina Henske