Kurs i bekymrings-mestring

Kurs i bekymringsmestring

Kurs i bekymrings-mestring

Opplever du angst eller stressrelaterte plager, er Kurs i bekymringsmestring noe for deg. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Kurset er hovedsakelig utviklet med prinsipper fra:

  • Metakognitiv terapi: hvordan vi forholder oss til tankene våre.

  • Mindfulnessbaserte terapier: å være til stede her og nå med vennlighet og aksept. Følelser er også viet god plass, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi. Kurset er integrativt og har med elementer fra flere ulike terapeutiske retninger. 

10 samlinger 

Kurs i Bekymringsmestring består av 10 undervisningssamlinger. Hver samling varer i 2,5 timer. Det er også en oppfølgingssamling 1-2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum gis det ukentlige hjemmeoppgaver. Deltakerne har i kursperioden mulighet til individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden. 

Nedgang i symptomer

Deltakernes symptomer blir målt ved hjelp av standardiserte tester før kurs, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen. Tidligere deltakerne viser nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet. Det ser også ut til at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over.

Det er psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie som har utviklet kurset. Målet var å tilby virksom hjelp av høy kvalitet for mennesker med angst og stressrelaterte plager.

Jeg er sertifisert kursholder og tilbyr Kurs i bekymringsmestring.