top of page

Kurs i bekymrings-mestring

Trist på sofaen

Sliter du med angst, uro og stress er du ikke alene. Kurs i bekymringsmestring gir deg teknikker til å få en bedre hverdag og har dokumentert effekt. 

Kurset er hovedsakelig utviklet med prinsipper fra:

  • Metakognitiv terapi: hvordan vi forholder oss til tankene våre.

  • Mindfulnessbaserte terapier: å være til stede her og nå med vennlighet og aksept.

  • Følelser er også viet god plass, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.

  • Kurset er integrativt og har med elementer fra flere ulike terapeutiske retninger. 

10 samlinger 

Kurs i Bekymringsmestring består av 10 undervisningssamlinger. Hver samling varer i 2,5 timer. Det er også en oppfølgingssamling 1-2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum gis det ukentlige hjemmeoppgaver. Du har i kursperioden mulighet til individuell oppfølging fra oss via e-post eller telefon. Alle som er med på kurset får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden. 

Nedgang i symptomer

Deltakernes symptomer blir målt ved hjelp av standardiserte tester før kurset, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen. Tidligere deltakerne viser nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet. Det ser også ut til at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over.

Det er psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie som har utviklet kurset. Målet var å tilby virksom hjelp av høy kvalitet for mennesker med angst og stressrelaterte plager.

Praktisk informasjon

Meld din interesse for kurs her og jeg gir deg beskjed når vi setter opp et nytt kurs. 


 

 

Vi møtes 10 ganger á 2,5 timer, i tillegg kommer det en samling 1-2 måneder etter at kurset er ferdig. ​

Kursledere: Ulrikke Moen og Carina Henske, begge er sertifiserte kursholdere for Kurs i bekymringsmestring og gestaltterapeuter MNGF.
 

bottom of page