top of page

Personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger hos gestaltterapeut Carina Henske

 

Carina Henske (org.nr. 916 077 653), ved Carina Henske, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten er behandlingsansvarlig for

 • Klienter

 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er

 • Registrere nye klienter

 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner

 • Fakturering

 

Personopplysninger som behandles og lagres er

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer, adresse og organisasjonsnummer.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

 • Endre sine personopplysninger.

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte avtaleforholdet.

 

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere

 • Conta Faktura for kunderegister, økonomi, regnskap og fakturering.

 • EasyPractice for klientregister, journalføring og fakturering.

 • Domeneshop som web-hotell.

 • Wix.com leverer nettsiden og e-post.

 • Zettle som kortterminal for betaling.

 • Vipps Bedrift til betaling.

 • Google Analytics analyserer bruk av nettsiden

 

Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden carinahenske.no bruker Google Analytics for å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet og hvilke kanaler de kommer fra. Informasjonen som genereres av informasjonskapsler (cookies) ved bruk av nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til og lagres på Googles servere.

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon +47 901 901 87.

bottom of page