top of page

Gestaltterapi

Gestaltterapi gir deg støtte til å finne ut hva du vil, trenger og ønsker i livet.

skog.jpg

Jeg tror på at du kan skape positive endringer i livet, og selv påvirke hvordan du har det. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir det også enklere å se ditt eget potensial, muligheter og begrensninger.

 

Kropp, tanker og følelser henger sammen, og i gestaltterapi utforsker vi hvordan du kan bli mer bevisst følelser, reaksjoner og handlinger. På den måten blir du bedre kjent med deg selv og kan se flere valgmuligheter. Når du blir mer klar over hva du gjør, hvordan du påvirker andre og selv blir påvirket, kan du velge å gjøre det annerledes.

 

Min jobb som gestaltterapeut er å møte og støtte deg der du er, uten å dømme. Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral i gestaltterapi, det vi skaper sammen gjør at du blir trygg på oss. Et slikt samarbeid betyr at også jeg kommer til å dele av meg i møte med deg.

 

Det som oppstår i møtet mellom oss i terapien, gjenspeiler ofte det du ellers opplever i livet. Ved å bli klar over hva som skjer, kan du bruke disse erfaringene i møte med andre mennesker, utenfor terapirommet.

 

En grunnleggende idé i gestaltterapi er at alle mennesker er ansvarlige for sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Ved å ta ansvar for ditt eget liv har du stor mulighet til å påvirke hvordan du har det.

 

Hvem passer gestaltterapi for?

Gestaltterapi passer for voksne, unge voksne, ungdom, barn og par. Det er mange ulike grunner til å komme i terapi. Noen av dem er:

 

  • Behov for å sortere tanker og følelser

  • Ønske om endring, eller følelsen av å stå fast

  • Lav selvfølelse og usikkerhet

  • Utfordringer i parforholdet

  • Ønske om å bli bedre kjent med seg selv, egne behov og grenser

  • Angst, sinne, sorg eller nedstemthet

  • Behov for en å snakke med

 

 

Den første timen

Jeg er opptatt av at det skal føles trygt for deg å være sammen med meg. Vår relasjon er viktig for å få til et godt samarbeid. Den første timen bruker vi derfor til å snakke sammen og bli bedre kjent med hverandre. Du forteller litt om hvorfor du kommer i terapi, og kan stille meg spørsmål hvis det er noe du lurer på. På slutten av timen snakker vi om et mulig samarbeid, og legger en plan for veien videre hvis du ønsker å komme tilbake.

Hvordan jeg jobber en til en

Du skal føle deg trygg sammen med meg og jeg tilpasser timene etter dine ønsker. Min oppgave som terapeut er å støtte deg i prosessen din, og det er du som definerer ønskene dine og hvordan vi går frem.

 

Samtaler er utgangspunktet i gestaltterapien. I tillegg er eksperimenter og rollespill en fin måte å utforske det du er opptatt av. Å gjøre andre ting enn å snakke kan være effektivt for å komme i kontakt med det som er vanskelig å sette ord på. Vi kan for eksempel bevege oss, tegne, bruke pust eller baller. Å gjøre ting på en annen måte enn du er vant til, kan bidra til å gi deg ny og verdifull innsikt.

 

Hvordan jeg jobber med par

I parterapi får dere økt innsikt i hvordan dere kommuniserer med hverandre, og hva det gjør med forholdet. Snakker dere sammen på en måte som skaper nærhet, misforståelser eller avstand? Er dere rause med hverandre, eller kritiske? Ved å bli klar over hvordan dere kommuniserer, har dere mulighet til å velge å snakke sammen på en annen måte, og få det annerledes. Parterapi gir stor mulighet til endring og vekst, og mitt ønske er å støtte dere på denne reisen.

 

Hvor vi møtes

I terapirommet: Jeg har et hyggelig rom i Samfunnshus Vest på Røa hvor du er varmt velkommen alene eller sammen med en partner.

På video: Hvis du ønsker kan vi snakke sammen på video via en sikker linje.      

Utendørs: Vi kan gå tur eller sette oss ned ute et sted for å prate.

Antall timer

Hvilke utfordringer du har avgjør hvor mange timer med terapi som er nødvendig. Noen trenger få timer, mens andre har mer sammensatte utfordringer og et større behov for terapi over lenger tid. Sammen lager vi en plan for deg og dine behov.

 

I parterapi er det gunstig med 6 til 10 terapitimer.

 

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og ordet gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele. Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Det er en eksperimentell form for psykoterapi som er både opplevelses- og prosessorientert.

 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har utdannet gestaltterapeuter i mer enn 30 år. Utdannelsen innfrir kravene for å oppnå European Certificate of Psychotherapy.

bottom of page