top of page

Gestaltterapi for barn og ungdom

Jeg tar for tiden ikke imot barn og ungdom til samtaler. 

 

Jeg har et glødende engasjement for barn og ungdom, og ønsker å gi dem den støtten og tryggheten de trenger. Mange unge opplever forventninger og press de synes er vanskelig å håndtere. Da kan det være godt å snakke med en voksen som ikke er en del av familien eller miljøet. Jeg har tid, lytter og ser dem uten å dømme og være kritisk.

 

Jeg tror på å møte alle følelser barn og unge viser. Det er ikke bare smil og latter som er tillatt, det er også viktig å la dem forstå at det er greit å være sint, føle avsky og gråte. Det betyr ikke at all oppførsel er akseptabel. Jeg jobber derfor med å la de kjenne etter og sette ord på følelsene, og å finne måter å uttrykke dem på.

Gestaltterapi for barn og ungdom

Tenåringer

Ungdomstiden er en periode med mye hormoner, følelser, utforskning og endring. I disse årene søker ungdom ut av familiegruppen og ønsker å skape nye «familierelasjoner» med venner. Det er også en tid for å teste grenser, stå på egne ben og ta ansvar. Samtidig er det viktig å huske på at ungdommene ikke er voksne, og at de fremdeles trenger masse støtte og omsorg. Det kan være overveldende med så mye følelser og forventninger fra foreldre, venner og skolen. Å føle at de ikke er bra nok, ikke har gode nok karakterer, riktige klær eller er kule nok, kan være krevende. Mange føler seg utenfor og annerledes. Noen sliter med å finne venner, synes skolen er vanskelig og isolerer seg. Uansett hvordan de har det er det viktig for tenåringene å bli sett og hørt. Å vite at de kan fortelle alt uten å føle seg irettesatt eller dømt. Å gjøre feil er en del av livet.

Barn

Barn er ofte impulsive, spontane og lekne. Gjennom lek kan de uttrykke følelser de kanskje ikke har ord for ennå, eller ikke vet hvordan de skal formidle. Ved å være der sammen med dem og bekrefte det de sier og gjør, kan de lære seg å sette ord på følelsene sine.​ 

Jeg jobber med barn som er 10 år og eldre. Hvis barna har utfordringer på skolen er det viktig at dere kontakter skolen for å høre hvordan de kan hjelpe dere. Når skolen er koblet på støtter jeg dere gjerne i den videre prosessen.

Samtykke til gestaltterapi

Med barn og ungdom under 16 år er det de med foreldreansvar som må samtykke til terapi. For de yngste barna har jeg først en samtale med foreldre og barn sammen, og så avtaler vi videre hvor ofte vi voksne skal prate sammen. Når det gjelder litt eldre ungdommer avklarer vi før terapien begynner hvor mye du som forelder skal vite om hva vi arbeider med.

For å få til et godt samarbeid er det viktig at barn og ungdom selv ønsker å komme for å snakke med meg. 

bottom of page